Nigeria Gospel music Evangelist from Osun State Omowumi Ayoade popularly known as Ayaba Jesu has released a brand new single titled “MESSAGE” off her new album, TESTIMONY. 

The song talks about the need for love to be restored among the Children of God to have “One Body” in Christ, 1Cor.13.1 Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. (NKJV).

Click to Listen, Download, and Share

Lyrics for Message By Wumi Ayoade (Ayaba Jesu)

Prelude
O ti dara to la ti ri
awon Ara, ni irepo
Tero atoro won je okan
ti won un fi igbagbo ati ife
jumo un wa ohun ti orun
won un kede okiki jesu
jumo un wa ohun ti orun
won un kede okiki jesu
kiise awont to un kede esin Kiri
esin un tan ni je lasan
sugbon jesu Kristi un gbani
religion disease, but Jesus says

Chorus
Ah abe o ri
eh abe o ri
eh eh abe o ri
won fesin lowa o
won gba unkan rere lo

Verse
Dida to’lorun da wa
lati sin oun lo da wa fun
Oni ka ma bi so
kama re si lojojumo
sugbon igba ta range
kaluku nse ife Ara won
eh abe o ri
ah abe o ri
eh eh abe o ri
won fesin lo wa o
won gba nkan rere lo

Chorus
Ah abe o ri
eh abe o ri
eh eh abe o ri
won fesin lo wa o
won gba unkan rere lo

Verse
Esu ninu arekereke
si oju omo olorun
kuro Lara olorun
kaluku nse ife Ara won
won o ranti olorun mo o
won o ranti olorun mo o
won o ranti eleda won
eh abe o ri
abe o ri, abe o ri nkan

Chorus
Ah abe o ri
eh abe o ri
eh eh abe o ri
won fesin lowa o
won gba unkan rere lo

Verse
Agbara to’lorun fifun wa
lati tun nkan se lo fun wa fun
kii se lati ba nkan je o
abe o ri, abe o ri nkan
agbara to’lorun fifun wa
lati fi tun nkan se ni o da fun
kii se lati ba nkan rere je o
won ma fesin lo wa o
won gba nkan lo

Chorus
Ah abe o ri
eh abe o ri
eh eh abe o ri
won fesin lowa o
won gba unkan rere lo

Verse
Bawo la se le se
Bawo la se le se na
ti ohun ti won ti gba lo
yi o fi pada wa sile
afi ka fowosowopo
ninu ife, ko le pada wale

Chorus
Ah abe o ri
eh abe o ri
eh eh abe o ri
won fesin lowa o
won gba unkan rere lo

Verse
Eh e je ka jo wo
Ara mi efoju sunnukun so
ohun to un lo lorile ede yi
won fesin lo wa o
won gba nkan lo
are esin ni won un sa
esin ni won un lepa
won o lepa olorun mo o
won o lepa isokan
eh abe o ri
abe o ri, abe o ri nkan
are esin ni won sa
esin ni won un lepa
won o le pa isokan
won o lepa ijoba orun
eh abe o ri
abe o ri, abe o ri nkan

Chorus
Ah abe o ri
eh abe o ri
eh eh abe o ri
won fesin lowa o
won gba unkan rere lo

Verse
Ibi ti ife ba un gbe
iku kankan ko si laarin won rara
ibi ti ife ba un gbe o
awoku kankan ko si nibe o
nibi ife ba un gbe
ayo un be laarin won
Ani nibi ti ife ba un gbe o
alaafia un be repete
eh abe o ri
ah abe o ri
eh eh abe o ri
abe o ri, abe o ri unkan.

Chorus
Ah abe o ri
eh abe o ri
eh eh abe o ri
won fesin lowa o
won gba unkan rere lo