Prudence Chisom Nwachukwu releases her debut single tagged “Oke Mmuo”.

She is a vessel that God has been using to reach out to souls through music especially Gospel. She has a sonorous voice that has served as a backing vocals to Amb. Chinyere Udoma amongst many others. After much service in the churches like Winner’s Chapel, Streams of Joy, Zionhill Global, she is ready to take part in the Worship ministry in Nigeria and World-wide.

This track ‘Oke Mmuo’ commemorates her first Year with Tsoule Media Records, a recording outfit that supports gospel music. OKE MMUO is a worship chant that talks about the praises of God almighty and it’s her debut

Connect with Prudence:
Prudence | Facebook
@PrudenceMusic  | Twitter

DOWNLOAD MP3

Watch video here

Follow us on
Facebook: Christgospelr
Instagram: Christgospelr
Twitter: Christgospelr

Lyrics Oke Mmuo by Prudence

intro
chants

oh oooo Jesus
my everloving father
Okemmuo ne ri oke aja
you deserve my praise
Okemmuo ne ri oke aja…

oh Ever faithful God is your name
oke mmuo Neri Oke Aja (agbanwe agbanwe, Jesus)
you deserve my praise
Okemmuo na re oke aja

Chi ne dozi ogbu gba ndu
chi ne lete umu ya Anya
oji ji Ji jide mma m
ono ne li gwe aba mba

ino ne li gwe ne buru m agha
eze ino ne li gwe agugum obi(ahya)
chi ne debe ogbugnandu
chi ne lezi ogbugnandu

iwu nu chika di bia mu oooo
alanga na tuagbu eze
Jehovah Tsidkenu
oke mmuo ni ne ri oke aja

what will I bring to you my king
owu nu GI NE bu lu mpi mu elu
ezem I ne bu lu isi m elu
oke mmuo ni me ri oke aja

my source
my sustainer
my righteousness
my announcer that is who you are
eze you deserve my Praise
oke mmuo ne ri oke aja

oji nkata kulu mmiri eze
k’ihere we me ndi ji oba leh
oke mmuo ni ne ri oke aja
ochendu eligweeeeee

eze I am complete in you God.
iwu eze m.
iwu ngaga me Eze
iwu ngaga me Eze
Lord you’re my pride you’re my source

oloro ihe biara ilom oh
oloro ihe biara ilom oh
oloro ihe biara ilom oh

ochendu eligwe (oloro ihe biara ilom)
ezem
eze m oma
oloro ihe biara ilom
you fight my battle and you ask me to hold my peace
(tongues)

Oke osisi ne kwu na okute
I na Puru dike mgwo gu yem baka
oloro ihe biara ilom
I gu gwo wa nu mu obi 3x
my comforter has comforted me
Arryah

igu guo lam obi
eze ndi eze
agbawa agbanwe
dike izu agba ga ria ya
apata ne ku nwa
nta nta mmiri na tu ju ulo

I gu guo lam obi
eze3x eze ndi eze ne ze ze
otiti pharoah mmawu 3x